Biet System är ett affärssystem för företags administration och produktionsplanering. Programmet är moduluppbyggt, det vill säga olika företag kan använda sig av ett fåtal eller flera funktioner. Grundsystemet innehåller: offert, order, planering, inköp, lager, fakturering, kundreskontra, statistik och orderarkiv. 

Till detta grundsystem går det när som helst att koppla in en eller flera andra moduler som till exempel ett säljstödssystem, efterkalkyl, leverantörsreskontra och ett mer avancerat och integrerat inköps och lagersystem. Inom de olika modulerna finns flera olika funktioner som det enskilda företaget väljer bland. 

Alla funktioner och moduler styrs av parametrar vilket innebär att det är lätt att koppla in en ny modul eller till exempel förändra sättet att registrera en order på. Resultatet av Ert arbete i Biet System beror på hur Ert företag har valt att lägga upp grunddatat i programmet. Allt som "kommer ur" programmet beror av kundunik data. Priser och texter liksom utskriftslayouter styrs av kundens egna data. 

Programmet kan användas av alla typer och storlekar på företag. Det kan köras som ett singelsystem på en PC eller som ett client-serversystem med en server och obegränsat antal klienter, val av hårdvara styr samtidiga användare.