Biet Konsult AB har sedan början av åttiotalet utvecklat, sålt, installerat och utbildat i programvaran Biet System för företags administrativa behov. Biet är ett system med unika egenskaper och utomordentligt stor flexibilitet som är lätt att skräddarsy till det enskilda företags behov och kravspecifikationer. 

Programvaran har utvecklats i nära samarbete med kunder och vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders önskemål och krav. En annan faktor som styr vår utveckling av programvaran är IT-samhällets nya möjligheter, att till fullo kunna använda systemet över Internet har varit ett mål sedan en tid tillbaka och nu är vi där!