[Programmet]
   [Nätverk, kommunikation]   [Server]    [Arbetsstationer]

 

 


Basen i Biet System bygger på en indexerad sekventiell metod vilken tillåter mycket snabb åtkomst till en post i en stor datafil. För att skapa applikationer används ett egenutvecklat verktyg och alla funktioner och programvaran är utvecklat i C. Det finns två typer av användargränssnitt som kan användas, ett grafiskt Windows gränssnitt och ett som är helt tangentbordsbaserat. 

Det grafiska är en javaklient som endera körs från en browser eller från en installerad Java på klienten. Det andra körs från ett kommunikationsprogram som installeras på klienten. Fleranvändarsystemen är "riktiga" client-serversystem, det vill säga all programvara och allt data ligger på servern och endast små paket med data skickas mellan servern och klienterna. Klienterna behöver någon form av kommunikationsprogram, till exempel Internet Explorer.


För det lokala nätverket räcker det med 10 Mbit. Servern kan kopplas upp mot Internet eller anslutas till det publika telefonnätet och till detta behövs ett modem på 56k eller en ISDN uppkoppling, alternativt en sk fast uppkoppling..

All programvara och allt data ligger i en server. Operativsystemet i servern kan vara antingen Windows, Sun:s UNIX Solaris eller IBM:s UNIX AIX. Beroende på hur många samtidiga användare som skall arbeta i systemet varierar kraven på servern. För upp till 10 användare räcker det med en liten NT-server, det vill säga att den bör vara på 350 MHz, 128 MB ram och ha en hårddisk på minst 1 GB. 

För system på någon av UNIX-plattformarna räcker det med de minsta i datorerna som finns idag. För enanvändarsystemen krävs PC med operativsystemet Win 95 eller senare. Beträffande processor, internminne och hårddisk är riktlinjerna 200 MHz, 32 MB och 1 GB för ett tangentbordsbaserat gränssnitt. Väljer man istället att köra det grafiska användargränssnittet bör prestandan vara 350 MHz, 64 MB och 1 GB.

Som arbetsstation, klient, kan man välja antingen att arbeta på PC eller MAC. Lite beroende på vilket användargränssnitt man väljer att använda krävs olika prestanda på arbetsplatsen. Om man väljer det grafiska användargränssnittet kräver detta lite mer av arbetsstationen. En modern PC med 300 MHz och 64 MB ram räcker. Beträffande hårddiskutrymmet beror detta på om man kör Java genom en browser eller om man väljer att installera Java på arbetsstationen. Används befintlig browser krävs inget hårddiskutrymme, i annat fall ca 15 MB. Motsvarande data gäller för MAC.

Väljer man istället ett rent tangentbordsbaserat arbetssätt går det bra med vilken PC/MAC som helst under förutsättning att operativsystemet är relativt modernt så att det går att installera en kommunikationsprogramvara.