[Förstudie]   [Hjälp med hårdvaran]   [Utbildning]  
[Support]   [Utveckling]   [Uppdatering]   

 

 


Innan installation av Biet System går vi igenom Ert företag. Vi tittar på hur Ni arbetar idag och föreslår eventuella förändringar i arbetssätt och administration för att öka effektiviteten. Vi tar reda på om det är något som saknas i Biet System som Ni behöver och resultatet av detta kan leda till utveckling av programvaran alternativt justering av befintliga funktioner så att dessa passar Ert företag. Även befintlig hårdvara kollas upp. Ofta är det så att det finns mycket som går att använda och det finns ingen anledning till att köpa ny hårdvara om befintlig fungerar.


Biet har renodlat sin verksamhet till utveckling och installation av programvaran Biet System. Vi säljer ingen hårdvara men hjälper Er gärna innan Ni köper Er hårdvara så att Ni får rätt konfigureringar. Vi hjälper också till med att förmedla kontakter mellan hårdvaruleverantörer och kunder.


Före leverans och installation av Biet System samlar vi in data om Ert företag. Detta grunddata läggs in i programmet så att det vid leverans går att använda systemet med Ert data. Utbildningen börjar med en genomgång och justering av inlagt data med en eller ett par personer. När företagets data är justerat börjar utbildningen av resterande delen av användarna. Efter ett par dagars utbildning får användarna "klara sig själva" ett tag, naturligtvis finns det alltid telefonen till hands. 

Efter cirka två veckor sker en kompletterande utbildning där eventuella frågor besvaras och data som saknas läggs in. Vidarutbildning av användare sker om personen i fråga ska utföra fler eller andra funktioner i systemet och vid nyanställningar ställer vi upp med grundutbildning i Biet System. Generellt kan sägas att all utbildning sker med kundens eget data så långt det är möjligt.


Användare vars företag tecknat serviceavtal har tillgång till telefonsupport. Det är alltid någon som svarar i telefon mellan 08.00 och 17.00 alla arbetsdagar, men oftast finns det någon på plats mellan 07.00 och 18.00.


Företag utvecklas och förändras och med detta följer utvecklingen av Biet System. Om Ni önskar nya funktioner eller anpassningar av befintliga finns alltid möjligheten att få dessa genomförda. Ni specificerar vad Ni önskar och Ni får en offert av oss. Löpande under utvecklingens gång får Ni möjlighet att följa arbetet, det vill säga testa och komma med synpunkter. 

Lite beroende på funktionens omfattning går installationen av den till på olika sätt. Mindre anpassningar överförs och installeras över modem medans större datamängder läggs ner på ett backupmedia. Förutom ovan beskrivna utveckling, det vill säga den som våra kunder styr, sker löpande utveckling av programvaran genom att IT-samhället ger oss nya möjligheter, branscher förändras och nya kunder har krav som vi ännu inte uppfyllt.


Företag som tecknat serviceavtal får sina system uppdaterade minst en gång per år. Den årliga uppdateringen sker i våra lokaler vilket innebär att Ni blir av med Er server ett par dagar, oftast en helg. Efter uppdateringen får Ni tillgång till alla nya funktioner som tillkommit sedan förra uppdateringen. Ni väljer själva om Ni vill använda den eller inte.