adobe.gif (712 bytes)

 


Nedan ges möjlighet att ladda ner en eller flera manualer, för att kunna läsa dessa behöver Ni Acrobat Reader. Om Ni inte har Acrobat Reader installerat på Er dator rekommenderar vi att Ni hämtar det på bildlänken ovan.   

 
    Broschyrer
    -Biet System, tryckeri.
-Biet System för ökad lönsamhet.
-Allmän beskrivning av Biet System.
    Beskrivningar
-Kommandon i Biet
 Tryck:   -Maskinuppläggning.
-Trycksakstyper.
-Bokbinderiartiklars beskrivningsspråk.
-Inställningar för bokbinderimoment & bokbinderimenymoment.
-Lilla tryckeribeskrivningen.
 Administration:    -Kund/leverantörsreferenser och kortlådan.
-Lager funktionen.
-Flera lagerplatser.
-Statistik.
-Kundreskontra.
-Fakturering.
-Övergripande funktioner i Biet System.
Registervård:   -Registervård del 1.
-Registervård del 2.
Order:   -Orderhantering.
Kalkyl:   -Kalkylering.
Efterkalkyl:   -Efterkalkyl.
Orderarkiv:   -Arkivet.